λογότυπο οδικής βοήθειας

Το λογότυπο της οδικής βοήθειας Τσαρμπάς Γεώργιος στην Αθήνα