Φορτηγό μεταφοράς οδικής

Φορτηγό μεταφοράς οδικής βοήθειας στην Αθήνα