Αυτοκίνητο οδικής βοήθειας

Αυτοκίνητο οδικής βοήθειας φορτωμένο με χαλασμένο αυτοκίνητο