οδική βοήθεια σε αντίκα

Αυτοκίνητο αντίκα φορτωμένο πάνω σε φορτηγό οδικής βοήθειας