Υπεραστική μεταφορά αυτοκινήτου

Υπεραστική μεταφορά αυτοκινήτου με τη χρήση της οδικής βοήθειας του Τσαρμπά