Ρυμουλκό για οδική βοήθεια

Ρυμουλκό φορτηγό της οδικής βοήθειας Τσαρμπάς