στόλος αυτοκινήτων οδικής

Αυτοκίνητο του στόλου οδικής βοήθειας, της εταιρείας μας