Λογότυπο της εταιρείας μας

Λογότυπο της εταιρείας οδικής βοήθειας του Γεώργιου Τσαρμπά